TRADEHOLD SE SA BELANGE LEWER UITSTEKENDE RESULTATE ONDANKS COVID-19

Tradehold se Suid-Afrikaanse filiaal, Collins Group, het vir die ses maande tot einde Augustus uitstekende resultate behaal wat ‘n netto wins van £3.3 miljoen opgelewer het. Dit het Tradehold in staat gestel om vir die eerste keer in sy bestaan ʼn tussentydse wins te verklaar.

Die eiendomsgroep rapporteer sy resultate in pond sterling aangesien die meerderheid van sy filiale hul besigheid in daardie geldeenheid bedryf.

Benewens Collins, besit Tradehold ook 100% van Moorgarth Property Group en 90% van The Boutique Workplace Company (Boutique), albei in die VK, asook ʼn portefeulje van eiendomme in Namibië. Van sy bates van £807 miljoen is 49.6% in Suid-Afrika, 42,3% in die VK en die balans in buurlande in Suider-Afrika.

Ondanks die uiters ontwrigtende marktoestande het Collins sy begroting, wat voor die uitbreek van Covid-19 opgestel is, behaal deur 90% van alle huurgeld verskuldig in te samel ondanks kwytskeldings van R30 miljoen wat aan sekere huurders toegestaan is. Bestuur het daarin geslaag om vakante ruimte tot 1.78% van sy 1.5 miljoen vierkante meter bruto verhuurbare ruimte te beperk. Huurkontrakte is oor die algemeen vir nog bykans sewe jaar geldig.

Friedrich Esterhuyse, Tradehold se mede- uitvoerende hoof, het gesê wat in Collins se guns tel, is die feit dat sy eiendomsportefeulje vir meer as 80% uit groot nywerheids-geboue en verspreidingsentrums bestaan waarvan die oorgrote meerderheid van die voorste genoteerde maatskappye as huurders het.

Collins, waarin Tradehold ʼn belang van 74,3% hou, verklaar, ingevolge ʼn ooreenkoms met sy minderheidsaandeelhouers, ʼn dividend twee keer per jaar. Tradehold het op sy beurt sy aandeel in daardie dividend – gelyk aan 30c per gewone aandeel – aan sy eie aandeelhouers uitverklaar.

In die VK, het Moorgarth in die oorsigtyd die moeilikste ses maande in sy bestaan ervaar weens die massiewe ekonomiese ontwrigting wat Covid-19 veroorsaak het, die ekonomiese onsekerheid oor ʼn ordelike Brexit en die maatskappy se aansienlike blootstelling aan die kleinhandel. Dit het desondanks daarin geslaag om 75% van alle verskuldigde huur ten opsigte van sy totale portefeulje te verhaal. Moorgarth het in die oorsigtyd voortgaan om sy blootstelling aan die kleinhandel af te skaal. Dit verteenwoordig nou 54% van die waarde van die totale VK portefeulje teenoor 60% 18 maande gelede.

In ooreenstemming met die amptelike waardedaling van eiendomme in die VK het Moorgarth die waarde van sy portefeulje met £11.8 miljoen verlaag. Dit is die hoofrede waarom die maatskappy in die oorsigtyd ʼn verlies van £12.4 miljoen gely het.

Boutique daarenteen het gebaat by die toenemende vraag na plooibare, ten volle toegeruste kantoorruimte met die bykomende voordeel van korter huurkontrakte. Einde Augustus het dit meer as 4 400 werkstasies in 31 geboue in Groter Londen bedryf. ʼn Aantal van hierdie geboue behoort aan die groep.

Daarby is Boutique ook toenemend besig om kontrakte met ander eiendomseienaars vir die bestuur van hul geboue op ʼn winsdelingsbasis te sluit.

Tradehold se inkomste het, hoofsaaklik weens die moeilike handelstoestande in die VK, van £47.7 miljoen ʼn jaar gelede tot £34.5 miljoen in die oorsigtyd gedaal. Sy netto verlies vir die periode was £8.7 miljoen (2019: verlies van £0,4 miljoen).

Esterhuyse het gesê die groep verwag dat die huidige handelstoestande onveranderd in die tweede helfte van die jaar sal voortduur. Hy verwag egter wel dat die resultate vir die volle jaar ʼn verbetering op die eerste ses maande sal toon.

“Ons is besig om, veral in Collins se geval, die gehalte van ons portefeuljes deurlopend te verbeter en beskik oor ʼn pyplyn van R900 000 se nuwe verkrygings, onder meer ʼn portefeulje in Wes-Europa wat beloof om aantreklike opbrengste te lewer. Collins is daarby sedert begin 2019 besig om van nie-kernbates ontslae te raak. Vir hierdie doel is 37 kleiner, hoofsaaklik kommersiële eiendomme geïdentifiseer wat op enkeles na, almal verkoop is. As deel van hierdie proses het ons ook in ʼn vroeë stadium van onderhandelinge om ons totale Namibiese portefeulje te verkoop,” het Esterhuyse gesê.

 

UITGEREIK DEUR Tradehold Bpk.

DATUM UITGEREIK 
12 November 2020
MEDIANAVRAE 
Friedrich Esterhuyse, mede- uitvoerende hoof, Tradehold
021 928 4800, 083 256 1769

© TRADEHOLD LIMITED 2022 | ALL RIGHTS RESERVED | NEWS | TERMS OF USE | PRIVACY POLICY | CONTACT